G.E.M. Gaiden Uzumaki Naruto to Bijuu Tachi Limited Edition image 1

G.E.M. Gaiden Uzumaki Naruto to Bijuu Tachi Limited Edition image 2G.E.M. Gaiden Uzumaki Naruto to Bijuu Tachi Limited Edition image 3

G.E.M. Gaiden Uzumaki Naruto to Bijuu Tachi Limited Edition image 4

G.E.M. Gaiden Uzumaki Naruto to Bijuu Tachi Limited Edition image 5

G.E.M. Gaiden Uzumaki Naruto to Bijuu Tachi Limited Edition image 6

7,776 Yen

March 2017

Japan order: p-bandai.jp