1

2345sh01sh02sh03sh04sh05sh06sh07

4,860 Yen. September 2014.

source: p-bandai.jp